Η πρεσβυωπία δεν είναι πάθηση, αλλά φαινόμενο που οφείλεται στην φυσιολογική εξέλιξη των οφθαλμών μεγαλώνοντας σε ηλικία.
Σταδιακά με την πέρασμα των χρόνων, αυτή η ευκαμψία του κρυσταλλοειδούς φακού χάνεται και έτσι μετά τα 40-45 έτη ο ακτινωτός μυς αδυνατεί να αλλάξει την ισχύ του εσωτερικού φακού όσο χρειάζεται για να βλέπει καθαρά τα κοντινά αντικείμενα. Την θετική αυτή ισχύ που λείπει πρέπει να την προσθέσουμε συνεπώς εξωτερικά.

Τα καλά είναι ότι πλέον υπάρχουν πολλές και άμεσες λύσεις για να έχει κάποιος καλή όρασης σε όλες τις αποστάσεις: Μπορεί να χρησιμοποιεί πολυεστιακά γυαλιά και πολυεστιακούς φακούς επαφής. είτε ανάλογα με τις συνθήκες να χρησιμοποιεί και τα δύο εναλλακτικά.

Η συνταγή για κοντά στους πρεσβύωπες είναι συνεπώς πάντα περισσότερο θετική (για εμμέτρωπες και υπερμέτρωπες) ή λιγότερο αρνητική (για μύωπες) από την συνταγή για μακριά.
Ο αστιγματισμός συνήθως μένει αναλλοίωτος στην μακρινή και την κοντινή συνταγή.