Τα βοηθήματα χαμηλής όρασης χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης και τα κοινά γυαλιά ή φακοί επαφής δεν μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητική λειτουργική όραση.

Στόχος της χρήσης τους είναι να κάνουν δυνατόν οι άνθρωποι με μειωμένη όραση να συνεχίσουν να ολοκληρώνουν την εργασία ή ενδιαφέροντά τους, ακόμη και αν χρησιμοποιούνται ειδικές συνθήκες και χαμηλότερη ταχύτητα λειτουργίας.

Η EYEART προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά λύσεων για τους ασθενείς.

Οι περισσότερες λύσεις για την μειωμένη όραση συνιστούν στη μεγέθυνση των αντικειμένων είτε μακριά είτε κοντά ώστε παρ’ όλη την υποκείμενη παθαλογία να αυξηθεί η οπτική οξύτητα.

Η βελτίωση που προσφέρουν αρχίζει από 1 έως 2 δέκατα έως 5 και 6 δέκατα, επαναφέροντας στην κοινωνική ζωή τους ασθενείς.