Σε κάποιες περιπτώσεις κερατοπαθειών η αποκατάσταση του κερατοειδή γίνεται μόνο μεταμοσχεύοντας την περιοχή του κερατοειδή που παρουσιάζει το πρόβλημα. Ο θεράποντας οφθαλμίατρος κρίνει πότε και με ποιον τρόπο θα γίνει η μεταμόσχευση. Όταν αποφασίζεται να ακολουθυθεί αυτή η επέμβαση ο ασθενής πρέπει να ακολουθεί με μέγιστη συνέπεια τις προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές οδηγίες του γιατρού για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Συνήθως μετά από την επέμβαση εφαρμόζουμε φακούς επαφής για την περαιτέρω βελτίωση της όρασης. Ο χρόνος που θα εφαρμοστούν, κρίνεται από το θεράποντα οφθαλμίατρο. Για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν πολλά είδη φακών (μαλακών, σκληρών αεροδιαπερατών, σκληρικών) που ενδύκνεινται ανάλογα με το διαθλαστικό σφάλμα που υπολείπεται, την μορφή του κερατοειδή, τις ανάγκες του ασθενή και τις ιδιαιτερότητες της φυσιολογίας του ιστού που τυχόν υπάρχουν.