Ο κερατόκωνος είναι μια πάθηση η οποία ανήκει σε μια ομάδα παθήσεων που ονομάζονται εκτασίες του κερατοειδούς.

Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η λέπτυνση τμήματος ή όλου του κερατοειδή, κάτι που οδηγεί σταδιακά σε μεγάλη καμπύλωση του κερατοειδή και προβολή του προς τα έξω.Τοπογραφικά διακρίνουμε ζώνες κεντρικά ή στον κατώτερο κερατοειδή με πολύ μεγάλη καμπυλότητα, τα είδωλα του κερατομέτρου είναι παραμορφωμένα και η διάθλαση δίνει συνήθως μεγάλο αστιγματισμό παρά τον κανόνα ταυτόχρονα με μεγάλη μυωπία, και μέση ή χαμηλή οπτική οξύτητα με γυαλιά που οφείλεται είτε σε μεγάλη σφαιρική εκτροπή (στον κεντρικό κερατόκωνο) είτε σε μεγάλη εκτροπή κόμης (στον παράκεντρο κερατόκωνο).

Στο μικροσκόπιο διακρίνουμε την πρόσθια ανύψωση του κερατοειδή, την λέπτυνση του ή και παρουσία κάποιας αδιαφάνειας.

Ο κερατόκωνος μπορεί να διακριθεί σε κεντρικός αν ο κώνος εντοπίζεται κεντρικά στην τοπογραφία και παράκεντρος αν εντοπίζεται στον κατώτερο κερατοειδή (συνήθως ρινικά ή κροταφικά). Άλλη μια χρήσιμη διάκριση είναι σε τύπου θηλής (αν ο κώνος είναι μικρός σε διαστάσεις) ή σε τύπου κώνου (αν είναι σχετικά μεγάλος σε διαστάσεις) ενώ ανάλογα με τις κερατομετρικές ή τοπογραφικές καμπυλομετρικές ενδείξεις διακρίνεται σε αρχόμενου, μεσαίου ή προχωρημένου σταδίου.

Συγγενείς παθήσεις με τον κερατόκωνο είναι η κερατόσφαιρα (keratoglobus) και η περιφερειακή εκφύλιση pellucid. Στην πρώτη έχουμε ολική λέπτυνση και εκτασία του κερατοειδούς ο οποίος παίρνει ένα σχεδόν ημισφαιρικό σχήμα ενώ η δεύτερη μοιάζει πολύ με τον κερατόκωνο.

Η εμπειρία των εφαρμοστών της EYEART στην εφαρμογή ανάλογων περιστατικών μπορεί να προσφέρει τις καλύτερες λύσεις που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά. Οι ημίσκληροι φακοί επαφής DUALASCON, οι μαλακοί φακοί DELTA CONUS, οι σκληρικοί φακοί EPSILON, αποτελούν τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις για τον κερατόκωνο γιατί η στοιβάδα δακρύων μεταξύ του φακού και του κερατοειδή εξουδετερώνει οπτικά την ανώμαλη επιφάνεια του κερατοειδή οδηγώντας σε μια πιο ομαλή διάθλαση και σε καλύτερη οπτική οξύτητα, καθώς οι εκτροπές υψηλής τάξης σε μεγάλο ποσοστό αναιρούνται.