Με τον όρο διαθλαστική χειρουργική ενοούμε όποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση που έχει σκοπό να μηδενίσει ή να ελλατώσει στο ελάχιστο οποιαδήποτε διαθλαστική ανωμαλία. Για τον περισσότερο κόσμο σημαίνει η χειρουργική με το excimer laser. Στην πραγματικότητα υπάρχουν διαφορετικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για διαφορετικές περιπτώσεις.

Το laser χρησιμοποιείται στην επιφάνεια ή στα πιο βαθιά στρώματα του κερατοειδή για να διαμορφώσει το σχήμα του, έτσι ώστε αφαιρώντας ιστό να διορθώσει την υπάρχουσα μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό. Η σημερινή τεχνολογία, η τεχνογνωσία και η εμπειρία των χειρουργών έχουν κάνει την διαθλαστική χειρουργική μία ασφαλή μέθοδο διόρθωσης, όταν τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας απότον γιατρό.
Σε μερικές περιπτώσεις μετά από την διαθλαστική χειρουργική, ο ασθενής μπορεί να χρειαστεί επιπλέον οπτική διόρθωση για να φθάσει στο μέγιστο της οπτικής οξύτητας. Σε αυτές τις περιπτώσει μπορούν να εφαρμοστούν φακοί επαφής για να βελτιώσουν το οπτικό αποτέλεσμα.
Σε τέτοιες περιπτώσεις η μοναδική συνήθως αναστρέψιμη λύση είναι ειδικοί φακοί επαφής που διορθώνουν οποιαδήποτε ανωμαλία έχει προκύψει.